Karađorđe Petrović

 

(1752-1817 )  Knez, vođa Prvog srpskog ustanka 1804. godin. Tvorac moderne srpske države.