Car Dušan

(1308 - 1355)  Kralj Srba od 1331. do 1345. godine. a car Crba i Grka od 1345. do 1355. godine. Tvorac najvažnijeg pravnog spomenika srpskog razvijenog feudalizma 'Dušanovog zakonik'.