Arsenije Čarnojević

 

(1633 - 1706)  Patrijarh srpski, aktivni učesnik austrijsko-turskog rata na strani Austrije i Rusije 1689. godine. Predvodnik velkie Seobe Srba 1690. godine preko Save i Dunava.