Filip Višnjić

(1765 - 1835)  Najveći srpski narodni pesnik i slepi guslar. Autor dela 'Početak bune protiv dahija'.