Vuk Karadžić

(1787 - 1864)  Reformator srpskog jezika, sakupljač narodnog stvaralaštva, tvorac današnjeg srpskog pisma - ćirilice.