Desanka Maksimović

(1898 - 1993)  Književnica, pre svega pesnik, ali i pisac pripovedaka i romana. Svrstana među najistaknutije i najčitanije pisce u bivšoj Jugoslabiji. Omiljen kao pisac za decu.