Vojislav Koštunica

(rođen 1944. godine)  Doktor pravnih nauka i teoretičar prava. Predsednik DSS-a, predsednik Srbije od 2000. do 2003. godine, predsednik Vlade Srbije od 2004. godine.