Josip Broz Tito

(1892 - 1980)  Vrhovni komandant NOB-a, maršal Jugoslavije i doživotni predsednik SFRJ.